Okulumuz

Çocuklarımıza okul öncesi eğitim verirken geleneksel yöntemleri çağdaş bir yaklaşımla birleştirdik. Her yaş grubu için özel hazırlanmış bir eğitim programı ile çocuğun fiziksel,duygusal,sosyal,zihinsel gelişimini,yaparak,dokunarak,yaşayarak,gözlemleyerek yaşama geçirmeleri önemli amacımızdır.Her çocuğun farkı yeteneklerinde gizlidir.Bu yaklaşımdan hareket ederek “Çoklu Zeka Kuramı”nı derslerin işlenişinde göz önüne alıyoruz. Sevgi Çiçeği Anaokulu’da çocuklarımız, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklarımız özdisiplinli, benlik duygusu gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken, başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan bireyler olmak üzere eğitim alırlar. Sevgi Çiçeği Anaokulu; okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil, yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun, bilgi vererek her açıdan ülkemizin en iyi diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.